הפודקאסט של התנ״ך

58: מרד אבשלום

January 14, 2021

הפרק הנוכחי חותם פרשת האונס שהתרחשה בבית דוד המלך, שעליה דיברנו בפרק הקודם. אמנון אנס את תמר שהייתה אחותו למחצה. שנתיים לאחר מכן אבשלום, אחיה מאב ומאם, הוציא להורג את אמנון – ונמלט מירושלים.

כעבור שלוש שנים חזר אבשלום לירושלים במטרה אחת: למרוד באביו, בדוד, ולהוציאו להורג! ואכן, הוא התסיס את כל שבטי ישראל להפר את הברית שכרתו עם אביו ולצאת ולהילחם בו.  בסופו של דבר המרד כשל ואבשלום נהרג, אך קודם למותו הוא העלה את פילגשיו-נשותיו של אביו אל גג הבית, ושם לנוכח ישראל הוא אנס אותן בזו אחר זו.

האם אבשלום היה חולה נפש? התשובה: לא.

הוא פעל בהתאם לדרכי המשפט ולנורמות החברתיות שנהגו בזמנו. 
הוא היה איש גאה שנקם באביו על שמנע ממנו לגאול את דמה של אחותו. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App